PROTOKÓŁ Z ROZSTRZYGNIĘCIA XXIX EDYCJI KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

PROTOKÓŁ Z ROZSTRZYGNIĘCIA XXIX EDYCJI KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY „Świat w kolorach” pt. ”Wszystkie kolory wiosny.” przeprowadzonego przez Młodzieżowy Dom Kultury w Kutnie Jury w składzie: p. Lilia Marciniak – nauczyciel MDK – przewodnicząca członkowie: p. Jacek Gałka – dyrektor MDK p. Joanna Śmiałkowska – nauczyciel MDK Po zapoznaniu się z pracami konkursowymi […]