COVID19

Zasady dotyczące zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 obowiązujące na terenie Młodzieżowego Domu Kultury w Kutnie w trakcie stacjonarnego trybu nauki.

 1. Każda osoba wchodząca na teren placówki powinna zdezynfekować ręce;

 2. Na teren placówki może wejść tylko i wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów infekcji górnych dróg oddechowych, po weryfikacji temperatury ciała (wychowankowie do 37,0 dorośli 37,5) dotyczy to zwłaszcza wszystkich wychowanków i pracowników placówki; W razie sytuacji niejasnej w przypadku mierzenia temperatury należy zbadać ją ponownie i przeprowadzić z wychowankiem i rodzicem wywiad na temat samopoczucia dziecka.

 3. Na teren placówki nie może wejść osoba, która w ciągu 14 dni miała kontakt z osobą chorą na COVID19, posiada w rodzinie osoby chore, na kwarantannie lub sama przybywa na kwarantannie.

 4. Na terenie placówki obowiązuje zachowanie co najmniej 1,5 metra dystansu społecznego;

 5. Na terenie placówki pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych, wychowanków, rodziców/opiekunów oraz osób z zewnątrz obowiązuje noszenie maseczek lub przyłbic:

-w sytuacjach w których nie jest możliwe zachowanie dystansu 1,5 metra

– w trakcie prowadzenia zajęć i kontaktu z dziećmi

– w częściach wspólnych budynku – klatka schodowa, łazienki, sekretariat

-podczas procedury wpuszczania osób do budynku (pomiar temperatury, wpis do zeszytu wejść itp.)

Z obowiązku noszenia maseczek lub przyłbic zwolnione są osoby które przedstawią odpowiednie zaświadczenie od lekarza.

 1. Wszystkie pomieszczenia, powinny być wietrzone co najmniej raz na godzinę.

 2. Wszystkie pomieszczenia są dezynfekowane przed rozpoczęciem zajęć danego dnia.

 3. Dezynfekcja pomieszczeń w placówce jest codziennie monitorowana.

 4. Szatnia na parterze jest przeznaczona dla wychowanków odbywających zajęcia w sali nr 1. W pozostałych salach znajdują się wieszaki na odzież wierzchnią.

 5. W sytuacji pojawienia się u któregoś z wychowanków objawów infekcji, będą wobec niego podjęte następujące działania:

 1. odizolowanie go od reszty osób;

 2. zmierzeniu mu temperatury;

 3. poinformowanie o zaistniałym fakcie dyrektora placówki oraz opiekunów prawnych wychowanka;

 4. zdezynfekowanie pomieszczenia, w których znajdowało się dziecko,

 5. izolatorium Młodzieżowego Domu Kultury znajduje się w wydzielonym pomieszczeniu w budynku modelarni.

Rodzicom oraz osobom niezatrudnionym w placówce rekomendujemy zdalny kontakt z naszą placówką poprzez pocztę elektroniczną: mdkkutno@wp.pl; oraz telefonicznie 24 254 79 37

 

Pliki do pobrania:

COVID 19 – wytyczne MDK
Zgłoszenie uczestnictwa na zajęcia MDK-Covid19. wersja 2.0
Zgłoszenie uczestnictwa na zajęcia MDK-Covid19. wersja 2.0