Informacje dla Rodziców

Konto Rady Rodziców przy MDK w Kutnie

61 1240 3190 1111 0010 5585 1070

 

Rada Rodziców na rok szkolny 2020/2021

Przewodnicząca – Małgorzata Rybus

Zastępca Przewodniczącego – Katarzyna Łukowska

Skarbnik – Małgorzata Szadkowska

Sekretarz – Jakub Jagodziński

Komisja Rewizyjna:

Ewa Mizerska

Iwona Filipczak

Anna Dziuba