KONKURSY

Młodzieżowy Dom Kultury

Konkurs rzeźbiarski „Szpitalne chochliki”

REGULAMIN KONKURSU

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie własnej wizji chochlika – psotnego duszka, który mógłby zamieszkiwać na terenie Kutnowskiego Szpitala Samorządowego w Kutnie.

Praca ma być wykonana w formie rzeźby plenerowej – odpornej na warunki atmosferyczne.

Organizator:

Kutnowski Szpital Samorządowy im. dr Antoniego Troczewskiego

Współorganizator:

Młodzieżowy Dom Kultury

Cele konkursu:

– rozwijanie wrażliwości estetycznej

– prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dzieci i  młodzieży

– propagowanie wśród dzieci i młodzieży dziedziny sztuki – rzeźby

– promocja szczególnie uzdolnionych uczniów

– rozwijanie wśród dzieci i młodzieży integracji i więzi ze środowiskiem lokalnym

– udział w wydarzeniach dzieci i młodzieży

Uczestnicy:

Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych i średnich z terenu Kutna i Powiatu Kutnowskiego.

Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:

uczniowie klas I– III i młodsi

uczniowie klas IV – VI

uczniowie klas VII – VIII i szkoły średnie

Warunki konkursu:

– wykonanie rzeźby plenerowej przedstawiającej własne wyobrażenie szpitalnego chochlika,

– technika dowolna – odporna na warunki atmosferyczne,

– wysokość kompozycji – do 30 cm.

– do pracy należy dołączyć czytelny opis : szkoła, imię i nazwisko autora, kategoria, imię i nazwisko opiekuna.

– prace należy dostarczyć do sekretariatu MDK, Kutno, ul. Staszica 8 w terminie do 22.03.2024r

Do każdej pracy należy dostarczyć podpisane przez rodziców / opiekunów prawnych zgody i oświadczenia (RODO i Zgoda: RODO I ZGODA SZPITALNE CHOCHLIKI).

Umieszczenie danych osobowych jest jednoznaczne ze zgodą na ich przetwarzanie przez organizatora konkursu. Dane osobowe uczestnika będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy, przyznania nagrody oraz umieszczenia informacji na stronie internetowej oraz facebook Młodzieżowego Domu Kultury w Kutnie.

Organizator zastrzega sobie prawo publikowania prac bez wypłacania honorariów autorskich.

Podsumowanie konkursu:

Informacje o laureatach i podsumowaniu konkursu będą dostępne na stronie internetowej MDK (www.mdkkutno.pl) oraz facebook.

Dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody i dyplomy.

Serdecznie zapraszamy!

 

Osoby odpowiedzialne za konkurs:

Barbara Łącka

Renata Mieszkowska

 

Młodzieżowy Dom Kultury

Konkurs plastyczny „Szpital szlakiem dr Antoniego Troczewskiego”

REGULAMIN KONKURSU

Historia Kutnowskiego Szpitala Samorządowego w Kutnie ( wybudowany w 1843r) nierozerwalnie związana jest z dr Antonim Troczewskim. Od 1896 roku był naczelnym lekarzem/dyrektorem szpitala. To on przeprowadził w nim znaczące zmiany, zabiegał o środki na modernizację sprzętu, sprowadził lekarzy i przekonywał mieszkańców o tym, jak ważną rolę powinien pełnić szpital.

  Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy malarskiej dotyczącej 180-lecia kutnowskiego szpitala, którego dzieje związane były z życiem i działalnością dr A. Troczewskiego.

Organizator:

Kutnowski Szpital Samorządowy im. dr Antoniego Troczewskiego

Współorganizator:

Młodzieżowy Dom Kultury

Cele konkursu:

rozwijanie wrażliwości estetycznej

prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dzieci i  młodzieży

propagowanie wśród dzieci i młodzieży dziedziny sztuki – malarstwo w szerokim tego znaczeniu

promocja szczególnie uzdolnionych uczniów

 – rozwijanie wśród dzieci i młodzieży integracji i więzi ze środowiskiem lokalnym

– angażowanie dzieci i młodzieży do udziału w wydarzeniach w środowisku lokalnym

– integracja ze społecznością lokalną

Uczestnicy:

Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych i średnich z terenu Kutna i Powiatu Kutnowskiego.

Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:

uczniowie klas I– III

uczniowie klas IV – V

uczniowie klas VI – VIII i szkoły średnie

Warunki konkursu:

 wykonanie kompozycji malarskiej nawiązującej do dziejów Kutnowskiego Szpitala Samorządowego w Kutnie oraz związanej z nim sylwetki dr Antoniego Troczewskiego

– technika dowolna, płaska

– format: A3

prace należy czytelnie opisać na odwrocie: : szkoła, imię i nazwisko autora, kategoria, imię i nazwisko opiekuna.

prace należy dostarczyć do sekretariatu MDK, Kutno, ul. Staszica 8 w terminie do 11.03.2024r

Do każdej pracy należy dostarczyć podpisane przez rodziców / opiekunów prawnych zgody i oświadczenia (RODO-i-zgoda-_SZPITAL DOKTORA TROCZEWSKIEGO).

Umieszczenie danych osobowych jest jednoznaczne ze zgodą na ich przetwarzanie przez organizatora konkursu. Dane osobowe uczestnika będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy, przyznania nagrody oraz umieszczenia informacji na stronie internetowej oraz facebook Młodzieżowego Domu Kultury w Kutnie.

Organizator zastrzega sobie prawo publikowania prac bez wypłacania honorariów autorskich.

Podsumowanie konkursu:

Informacje o laureatach i podsumowaniu konkursu będą dostępne na stronie internetowej MDK (www.mdkkutno.pl) oraz facebook.

Dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody i dyplomy.

Serdecznie zapraszamy!

 

Osoby odpowiedzialne za konkurs:

Barbara Łącka

Renata Mieszkowska

Młodzieżowy Dom Kultury

Konkurs na kartkę wielkanocną

REGULAMIN KONKURSU

  Zadaniem uczestników konkursu jest przedstawienie własnej wizji, nastroju oraz tradycji Świąt Wielkanocnych w postaci kartki świątecznej.
Praca, której zostanie przyznana nagroda główna, będzie wydrukowana w formie kartki świątecznej.

Organizatorzy:

Młodzieżowy Dom Kultury

Patronat:

Starosta Powiatu Kutnowskiego

Cele konkursu:

rozwijanie wrażliwości estetycznej

prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dzieci i  młodzieży

propagowanie wśród młodzieży malarstwa

promocja szczególnie uzdolnionych uczniów

 – popularyzacja Świąt Wielkanocnych umacniających więzi rodzinne i środowiskowe.

Uczestnicy:

Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych z terenu Kutna i Powiatu Kutnowskiego.

Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:

uczniowie klas I– III

uczniowie klas IV – V

uczniowie klas VI – VIII

Warunki konkursu:

 wykonanie wielkanocnej kartki świątecznej (farby plakatowe, akrylowe, akwarelowe, pastele olejne, suche, kredki, techniki mieszane) w technice płaskiej

format prac –A4, A5

– prace należy czytelnie opisać na odwrocie: szkoła, imię, nazwisko autora, kategoria, imię, nazwisko opiekuna.

prace należy dostarczyć do sekretariatu MDK, Kutno, ul. Staszica 8 w terminie do 4.03.2024r

Do każdej pracy należy dostarczyć podpisane przez rodziców / opiekunów prawnych zgody i oświadczenia (RODO i zgoda Konkurs MDK kartka wielkanocna).

Umieszczenie danych osobowych jest jednoznaczne ze zgodą na ich przetwarzanie przez organizatora konkursu. Dane osobowe uczestnika będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy, przyznania nagrody oraz umieszczenia informacji na stronie internetowej oraz facebook Młodzieżowego Domu Kultury w Kutnie.

Organizator zastrzega sobie prawo publikowania prac bez wypłacania honorariów autorskich.

Podsumowanie konkursu:

Informacje o laureatach będą dostępne na stronie internetowej MDK (www.mdkkutno.pl) oraz facebook. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się podczas wernisażu wystawy prac laureatów w Młodzieżowym Domu Kultury w Kutnie.

Dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody i dyplomy.

Serdecznie zapraszamy!

 

Osoby odpowiedzialne za konkurs:

Barbara Łącka

Renata Mieszkowska

Andrzej Łuczak