KONKURSY

REGULAMIN  KONKURSU  MUZYCZNO-LITERACKIEGO
„NADZIEJA PRZYCHODZI WIOSNĄ”

Konkurs adresowany jest do młodych artystów – wokalistów oraz poetów – z powiatu kutnowskiego. Zależy nam, aby młodzi twórcy rozwijali swoje pasje i zainteresowania artystyczne, świetnie się bawili i w kreatywny sposób wykorzystali czas wolny.
Spędźcie tę wiosnę śpiewająco! Nie chowajcie swoich teksów do szuflady!

Patronat Honorowy:
Starosta Kutnowski

Organizator:
Młodzieżowy Dom Kultury w Kutnie

Główne cele konkursu:
– prezentacja i promocja umiejętności artystycznych młodych wokalistów
– rozwijanie i wspieranie talentów literackich młodych poetów

I. ZASADY UCZESTNICTWA – Konkurs wokalny
1. W konkursie mogą uczestniczyć dzieci i młodzież w wieku od 7 do 15 lat
(decyduje rok urodzenia) – soliści, duety oraz zespoły wokalne do 6 osób.
2. Każdy wykonawca zobowiązany jest przygotować jedną piosenkę, która nawiązuje do nazwy konkursu, a więc  spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
– opowiada o wiośnie
–  treść piosenki sugeruje nawiązanie do wiosennej pory roku
–  treść uwzględnia kojarzony z wiosną motyw nadziei, budzenia się nowego życia i nowej przyszłości
– piosenka ma pozytywny, optymistyczny charakter
3. Uczestnicy przygotowują  piosenki z  podkładem muzycznym  (półplayback), niedozwolone są pełne playbacki.
4. Przesłuchania konkursowe odbędą się w dniu 15 maja 2023 r. w Młodzieżowym Domu Kultury w Kutnie. Formularz zgłoszeniowy: formularz zgłoszeniowy konkurs wokalny-2 do konkursu należy przesłać  na adres mailowy: k.rojewska@mdkkutno.pl   w nieprzekraczalnym terminie do 8 maja 2023 r.
Formularz karty zgłoszenia dostępny będzie na stronie:
www.mdkkutno.pl

 1. W konkursie wokalnym ocenie podlegać będą:
  a) walory wokalne
  b) czystość intonacji, poczucie rytmu
  c) interpretacja utworu
  d) dobór repertuaru i możliwości wykonawcy
 2. ZASADY UCZESTNICTWA – Konkurs poetycki
  1. W konkursie mogą uczestniczyć dzieci i młodzież w wieku od 7 do 15 lat
  ( I-VIII klasy szkół podstawowych)
  2. Każdy uczestnik zgłasza do konkursu jeden tekst wiersza, którego motywem przewodnim jest wiosna, nadzieją, budzenie się nowego życia.
  3. Zgłoszone teksty należy przesłać na adres mailowy: konkursy.mdk@gmail.com w terminie do 15 maja 2023 r. wraz z  KARTA ZGŁOSZENIA_Konkurs_Poetycki_NADZIEJA PRZYCHODZI WIOSNĄ oraz formularzem RODO_Konkurs_Poetycki_NADZIEJA PRZYCHODZI WIOSNĄ
  4. W konkursie na wiersz ocenie podlegać będą:
  a) walory artystyczne tekstu
  b) oryginalne, pomysłowe i niebanalne podejście do tematu konkursowego
  c) poprawność językowa

III. JURY i NAGRODY
1.  W obydwu konkursach Jury przyzna nagrody, wyróżnienia i nagrody specjalne
w kategoriach wiekowych.
2. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się podczas Koncertu Laureatów, który odbędzie się w dniu 22 maja 2023 r. w Centrum Teatru, Muzyki i Tańca w Kutnie.
3. Nagrody:
– dyplomy oraz nagrody rzeczowe
– prezentacja i promocja najlepszych wykonań i tekstów w mediach społecznościowych, na stronach powiązanych z konkursem
–  do wybranych tekstów  nagrodzonych w konkursie może  powstać muzyka i zostaną nagrane piosenki, które znajdą się na płycie CD
4. Decyzje Jury są ostateczne

 1. I INFORMACJE OGÓLNE
  1. Zgłaszając się do Konkursu, pełnoletni Uczestnik lub prawny opiekun
  (w przypadku Uczestnika niepełnoletniego) zezwala na wykorzystanie
  i przetwarzanie danych zawartych w karcie zgłoszenia w zakresie niezbędnym do realizacji Konkursu oraz jego wizerunku w obrębie działań związanych
  z tym Konkursem.
  2. Pełnoletni Uczestnik lub prawny opiekun (w przypadku Uczestnika niepełnoletniego) mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania.
  3. Podanie danych w zakresie wynikającym z formularza jest niezbędne celem zakwalifikowania uczestnika do udziału w festiwalu.
  4. Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.
  5. Decyzje Organizatora oraz Jury są ostateczne i nieodwołalne.
  6. Organizator zastrzega sobie prawo do wielokrotnej rejestracji, wielokrotnego publicznego wykonania i odtwarzania, wielokrotnej publicznej emisji radiowej prezentacji artystycznych uczestników imprezy, bez wypłacania im honorariów.
  7. Wszelkich informacji organizacyjnych, programowych i technicznych udzielają:
  1. Konkurs wokalny – Katarzyna Karolak- Rojewska e-mail:  k.rojewska@mdkkutno.pl
  2. Konkurs poetycki – Aleksandra Kołodziejeke-mail: a.kolodziejek@mdkkutno.pl

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________I  EDYCJA KONKURSU PLASTYCZNEGO

dla dzieci i młodzieży „Świat w kolorach”

 1. „Wszystkie kolory wiosny ”

 

REGULAMIN KONKURSU

 

Wiosna to niezwykły czas, kiedy wszystko zaczyna budzić się do życia. Spróbujcie udowodnić, że nie tylko jesień i lato są bogate w kolory. Wiosna również potrafi wybuchnąć całą feerią barw.

Organizatorzy:

Młodzieżowy Dom Kultury

Cele konkursu:

– rozwijanie wrażliwości estetycznej

– prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dzieci i  młodzieży

– propagowanie wśród młodzieży malarstwa

– promocja szczególnie uzdolnionych uczniów

Uczestnicy:

Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych z terenu Kutna i Powiatu Kutnowskiego.

Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:

– uczniowie klas I– III

– uczniowie klas IV – V

– uczniowie klas VI – VIII

Warunki konkursu:

      – technika –  malarstwo (farby plakatowe, akrylowe, akwarelowe, pastele olejne, suche)

– format prac – A3, A4

prace należy czytelnie opisać na odwrocie: szkoła, imię, nazwisko autora, kategoria, 

  imię, nazwisko opiekuna

– prace należy dostarczyć do sekretariatu MDK, Kutno, ul. Staszica 8 w terminie do 21.04.2023 (piątek).

Do każdej pracy należy dostarczyć podpisane przez rodziców / opiekunów prawnych zgody i oświadczenia (RODO i zgoda Konkurs MDK Kolory wiosny).

Umieszczenie danych osobowych jest jednoznaczne ze zgodą na ich przetwarzanie przez organizatora konkursu. Dane osobowe uczestnika będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy, przyznania nagrody oraz umieszczenia informacji na stronie internetowej oraz facebook Młodzieżowego Domu Kultury w Kutnie.

Organizator zastrzega sobie prawo publikowania prac bez wypłacania honorariów autorskich.

Podsumowanie konkursu:

Informacje o laureatach będą dostępne na stronie internetowej MDK (www.mdkkutno.pl) oraz facebook do dnia 28.04.2023. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się podczas wernisażu dnia 8.05.2023 o godz. 12:30 w sali nr 6 (1 piętro) MDK w Kutnie.

Dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody i dyplomy.

Serdecznie zapraszamy!

 

Osoby odpowiedzialne za konkurs:

Lilia Marciniak

Anna Chłopicka