KONKURSY

KONKURS LITERACKI DLA MŁODZIEŻY SZKÓŁ ŚREDNICH
Regulamin

Młodzieżowy Dom Kultury w Kutnie zaprasza uczniów szkół średnich powiatu kutnowskiego do udziału w I Konkursie Literackim na opowiadanie lub zestaw wierszy.

Cele konkursu:

– promocja literatury i czytelnictwa
– zachęcanie młodzieży do aktywności twórczej
– odkrywanie i  promowanie talentów młodych twórców

 

Prace konkursowe można składać w dwóch kategoriach (do wyboru):

  1. Zestaw 3-5 wierszy o dowolnej tematyce
    2. Opowiadanie o dowolnej tematyce

Prace konkursowe wraz z Kartą Zgłoszeniową i dokumentem RODO  (do pobrania na stronie https://mdkkutno.pl/, w zakładce:  Konkursy lub w siedzibie MDK w  Kutnie) należy nadsyłać na adres e-mail: konkursy.mdk@gmail.com
Zgłoszenie powinno zawierać 3 pliki:
– zestaw konkursowy (wiersze lub opowiadanie)
– karta Zgłoszeniowa
– dokument RODO
Zestawy bez formularza konkursowego i dokumentu RODO nie będą brane pod uwagę, jako niezgodne z regulaminem.

Termin nadsyłania prac upływa 6 maja 2021 r.

Każdy zestaw wierszy lub/i opowiadanie należy oznaczyć w nagłówku godłem (pseudonimem) i wiekiem autora na każdej stronie zestawu (np. Kosmita 17 lat, Biedronka 18 lat).

Wielkość czcionki maksymalnie 12 pkt, odstępy między wierszami tekstu 1,5.

Poszczególne utwory prosimy pisać jeden pod drugim, bez dużych odstępów

w jednym pliku.

Wyniki Konkursu opublikowane zostaną na stronie MDK Kutno oraz na profilu facebooka MDK Kutno nie później niż 23 maja 2022. Laureaci poinformowani zostaną osobiście (mailowo lub telefonicznie)

Nagrodami w Konkursie są dyplomy, nagrody książkowe oraz warsztaty literackie w Domu Literatury w Łodzi (które odbędą się 2 czerwca 2022 r.).
RODO i zgoda Konkurs Literacki_ Konkurs Literacki_Karta Zgłoszeniowa_

 

XXXI  EDYCJA KONKURSU PLASTYCZNEGO

dla dzieci i młodzieży „Świat w kolorach”

pod hasłem  „Solidarni z Ukrainą”

 

REGULAMIN KONKURSU

Organizator:

Młodzieżowy Dom Kultury w Kutnie

Honorowy patronat:

Starosta Powiatu Kutnowskiego

 

Cele konkursu:

– ukazanie dziecięcego wsparcia dla ich rówieśników z Ukrainy

– propagowanie wolności i pokoju

– rozwijanie wrażliwości estetycznej

– prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dzieci i  młodzieży

 

Uczestnicy:

Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych z terenu Kutna i Powiatu Kutnowskiego.

Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:

– uczniowie klas I– III

– uczniowie klas IV – VI

– uczniowie klas VII – VIII

 

Warunki konkursu:   

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wykonanie pracy pod hasłem „Solidarni z Ukrainą”:

 

Uczniowie klas I-III i IV-VIplakat lub praca plastyczna (rysunek, malarstwo)

technika – rysunek (ołówek, węgiel), malarstwo (farby, pastele)

– format prac – A3, A4

– liczba prac – maksymalnie 20 z jednej szkoły (po 10 z każdej kategorii wiekowej)

– termin oddania prac – 29 kwietnia 2022 r. (piątek)

– miejsce złożenia prac – sekretariat MDK, Kutno ul. Staszica 8

– prace należy czytelnie opisać: nazwa szkoły, imię i nazwisko autora, klasa, kategoria,

imię i nazwisko opiekuna

 

Uczniowie klas VII-VIIIfotokolaż (w technice komputerowej)

technika – fotokolaż

– pracę należy wykonać w dowolnym programie komputerowym

– liczba prac – maksymalnie 10 w tej kategorii wiekowej

– prace należy przesłać drogą mailową na adres: konkursy@mdkkutno.pl

– w tytule maila należy podać: KONKURS PLASTYCZNY, nazwę szkoły, imię i nazwisko autora pracy, imię i nazwisko opiekuna

– termin przesłania prac – 29 kwietnia 2022 r. (piątek)

 

Do każdej pracy należy dostarczyć podpisane przez rodziców / opiekunów prawnych zgody i oświadczenia (załącznik nr 1) oraz Klauzule informacyjną (załącznik nr.2) .

Umieszczenie danych osobowych jest jednoznaczne ze zgodą na ich przetwarzanie przez organizatora konkursu. Dane osobowe uczestnika będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy, przyznania nagrody oraz umieszczenia informacji na stronie internetowej Młodzieżowego Domu Kultury w Kutnie.

Organizator zastrzega sobie prawo publikowania prac bez wypłacania honorariów autorskich.

 

Nagrody:

Dla laureatów konkursu przewidujemy nagrody rzeczowe i dyplomy. Wyróżnione prace będę opublikowane na stronie internetowej Młodzieżowego Domu Kultury w Kutnie.

 

Podsumowanie:

O wynikach konkursu szkoły zostaną poinformowane do dnia 13 maja 2022 r. (piątek).

 

RODO i zgoda Konkurs plastyczny MDK solidarni z Ukraina Klauzula informacyjna ogólna