Kontakt

Młodzieżowy Dom Kultury w Kutnie
ul.Staszica 8
99-300 Kutno
tel. (24) 254 79 37
mdkkutno@wp.pl
NIP 775 19 87 105
REGON 610343943