PLAN ZAJĘĆ NA ROK 2022/2023

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym planem zajęć w MDK!

PLAN ZAJĘĆ 2022_2023