PLAN ZAJĘĆ NA ROK 2023/2024

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym planem zajęć w MDK!
Jednocześnie informujemy, że plan może jeszcze ulec zmianom, o czym będziemy na bieżąco informować:)

Plan zajęć MDK 2023-2024