Rekrutacja 2021/2022

Szanowni Rodzice

poniżej na dwóch podstronach zamieszczamy zasady rekrutacji na zajęcia w roku szkolnym 2021/2022.
W tabelach znajdują się do pobrania druki deklaracji dla nowych uczestników oraz dla kontynuujących zajęcia w roku szkolnym 2021/2022.
Skany druków, wypełnionych i podpisanych przez rodziców / opiekunów
proszę przesyłać na mail:
rekrutacja@mdkkutno.pl lub osobiście zostawiać w skrzynce na korespondencję (budynek MDK w Kutnie, ul. Staszica 8).
W przypadku zapytań, wątpliwości proszę kontaktować się drogą mailową z nauczycielem odpowiedzialnym za rekrutację do sekcji.