Rekrutacja 2022/2023

Rekrutacja do MDK w Kutnie – 2022/2023

Szanowni Rodzice

Poniżej przedstawiamy zasady rekrutacji na zajęcia pozaszkolne do naszej placówki.

1. Kontynuacja zajęć.

W przypadku woli kontynuacji zajęć NALEŻY ZŁOŻYĆ DO SEKRETARIATU MDK w Kutnie lub na ręce nauczyciela prowadzącego zajęcia w sekcji następujące dokumenty.
a. Wypełnioną i podpisaną DEKLARACJĘ KONTYNUACJI UDZIAŁU W ZAJĘCIACH W MŁODZIEŻOWYM DOMU KULTURY W KUTNIE W ROKU SZKOLNYM 2022/2023
plik do pobrania : Deklaracja_kontynuacji_2022-2023
b. Podpisaną KLAUZULA INFORMACYJNA
plik do pobrania: Klauzula informacyjna ogólna_MDK
c. Podpisaną zgodę na nie odpłatną publikację wizerunku mojego dziecka na potrzeby dokumentacji i celów promocyjnych Młodzieżowego Domu Kultury:
plik do pobrania: Zgoda MDK
d. Składanie deklaracji KONTYNUACJI udziału w zajęciach trwa od 1 czerwca2022 r do 18 czerwca 2022 r.

2. Przyjmowanie nowych uczestników zajęć.|

W przypadku woli zapisania nowego uczestnika zajęć zajęć NALEŻY ZŁOŻYĆ DO SEKRETARIATU MDK w Kutnie lub na ręce nauczyciela prowadzącego zajęcia w sekcji następujące dokumenty
a. Wypełniony i podpisany WNIOSEK O PRZYJĘCIE NA ZAJĘCIA W MŁODZIEŻOWYM DOMU KULTURY W KUTNIE W ROKU SZKOLNYM 2022/2023
plik do pobrania: Wniosek o przyjęcie 2022-2023_nowi_uczestnicyMDK
b. Podpisaną KLAUZULA INFORMACYJNA
plik do pobrania: Klauzula informacyjna ogólna_MDK
c. Podpisaną zgodę na nie odpłatną publikację wizerunku mojego dziecka na potrzeby dokumentacji i celów promocyjnych Młodzieżowego Domu Kultury
plik do pobrania: Zgoda MDK
Składanie wniosków o przyjęcie na zajęcia trwa od 1 czerwca 2022 r do 24 czerwca 2022 r.

3. Podanie do publicznej wiadomości listy osób przyjętych na zajęcia MDK, odbędzie się w dniu 4 lipca 2022 r. na tablicy ogłoszeń w budynku MDK.

4. W pierwszej kolejności przyjmowani są uczestnicy:
a. kontynuujący zajęcia w MDK
b. mieszkańcy Powiatu Kutnowskiego
c. kryteria wymienione we wniosku o przyjęcie

5. W przypadku pozostania wolnych miejsc odbędzie się rekrutacja uzupełniająca (będzie dotyczyć kandydatów zamieszkałych w Powiecie Kutnowskim oraz poza obszarem Powiatu Kutnowskiego).
Rekrutacja uzupełniająca będzie trwać od 5 lipca 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. Wyniki rekrutacji uzupełniającej zostaną ogłoszone 8 września 2022 r.

6. W przypadku wybranych zajęć mogą być przeprowadzone dodatkowe badania uzdolnień kierunkowych kandydatów, o terminie badania kandydaci zostaną powiadomieni drogą telefoniczną i mailową.

Z ofertą poszczególnych zajęć można zapoznać się tutaj: SEKCJE MDK W ROKU SZKOLNYM 2022 2023_PDF