PROTOKÓŁ Z ROZSTRZYGNIĘCIA XXIX EDYCJI KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

PROTOKÓŁ
Z ROZSTRZYGNIĘCIA XXIX EDYCJI KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI
I MŁODZIEŻY
Świat w kolorach”
pt. ”Wszystkie kolory wiosny.”
przeprowadzonego przez Młodzieżowy Dom Kultury w Kutnie

Jury w składzie:

p. Lilia Marciniak – nauczyciel MDK – przewodnicząca
członkowie:
p. Jacek Gałka – dyrektor MDK
p. Joanna Śmiałkowska – nauczyciel MDK

Po zapoznaniu się z pracami konkursowymi Jury stwierdza co następuje:

  1. W konkursie wzięli udział uczniowie z 9 szkół. Zgłoszono łącznie 40 prac.

  1. Po wnikliwej ocenie Jury postanowiło przyznać:

 

PROTOKÓŁ DO POBRANIA

Post Author: admin