OFERTA EDUKACYJNA

 SEKCJE MDK W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 

Zespół Piosenka i Taniec „Różyczka” – zajęcia wokalne i taneczne.
Nauczyciele prowadzący: Katarzyna Karolak Rojewska, Joanna Śmiałkowska
Zajęcia przeznaczone dla dzieci w wieku
5-19 lat
Zajęcia taneczno-wokalne, gdzie poza kształceniem umiejętności wokalnych i pasji tanecznych, młodzi artyści mogą zetknąć się z tradycjami muzycznymi całego świata. Zespół ma za sobą pierwsze, udane występy na scenach kutnowskich, a najbliższe plany to praca nad repertuarem musicalowym .

Zespół muzyczny – instrumentalny
Nauczyciel prowadzący: Justyna Ozdowska
Zajęcia skierowane do dzieci w wieku 8-18 lat.

Zajęcia dla osób muzykujących – zarówno śpiewających, jak i grających na instrumentach. Zajęcia uczą zgrywania się w zespole, słuchania i tworzenia. Zespół pracuje nad swoim muzycznym materiałem lub materiałem zaproponowanym przez nauczyciela, a także przygotowuje się do udziału w koncertach, festiwalach czy konkursach. Jeśli masz lub planujesz założyć zespół muzyczny, zgłoś się do nas, na pewno udzielimy ci kompleksowego wsparcia.

Zespół muzyczny – chór
Nauczyciel prowadzący: Justyn Ozdowska
Zajęcia skierowane do dzieci w wieku 8-18 lat

Chór jest sekcją muzyczną zorientowaną na wspólne działanie i wspólny cel. Nie każde dziecko potrafi i chce śpiewać jako solista, jednak grupa daje mu poczucie bezpieczeństwa. Łatwiej pokonać tremę przed wystąpieniem oraz nawiązać przyjaźnie. Mimo iż jedni mają większe, inni mniejsze możliwości głosowe, chór daje szansę wszystkim. Poprzez właściwy dobór ćwiczeń emisyjnych doskonali dykcję, głos, poczucie rytmu młodych śpiewaków. Udział w zajęciach Chóru i prezentacjach pogłębia zainteresowania muzyczne uczestników, rozbudza ich wyobraźnię, muzykalność, kształtuje umiejętność pięknego śpiewu, uwrażliwia na piękno sztuki.
Program zajęć chóru opiera się na prostych ćwiczeniach i zabawach wokalnych, ćwiczeniach związanych z oddechem oraz ćwiczeniach rytmicznych. Uczestnicy poznają podstawowy zapis nutowy, nauczą się podstaw muzyki, poznają określenia tempa, dynamiki, agogiki. Repertuar chóru poza klasycznym repertuarem dla chóru dziecięcego przewiduje także  pieśni patriotyczne i piosenki współczesne młodzieżowe. Chór planuje występy na różnych uroczystościach oraz -w perspektywie czasu – różnych przeglądach chórów amatorskich.

 

Sekcja wokalna.
Nauczyciel prowadzący: Katarzyna Karolak Rojewska

Zajęcia przeznaczone dla dzieci w wieku 5-19 lat
Zajęcia wokalne to doskonały sposób na twórcze, kreatywne i praktyczne spędzanie czasu wolnego przez dzieci i młodzież. Lekcje śpiewu to nie tylko obcowanie z muzyką, nauka dźwięków, ale także sposób na poznanie swojej barwy głosu, jego brzmienia, kształtowanie oddechu, wymowy, tonacji i dykcji. Zajęcia odbywają się w grupach, uczestnicy uczą się śpiewać solo oraz w zespole. Prowadzone zajęcia mają na celu stworzenie warunków do prawidłowej emisji głosu, co jest istotne zarówno na scenie, jak i w życiu codziennym. Poprzez udział w licznych koncertach, konkursach i festiwalach na terenie miasta, kraju i za granicą, uczestnicy mają możliwość prezentować zdobyte umiejętności przed szersza publicznością. Wśród uczestników sekcji wokalnej jest wielu laureatów ogólnopolskich oraz międzynarodowych konkursów wokalnych, a niektórzy nasi absolwenci dziś zajmują się śpiewem zawodowo – jesteśmy dumni, że to właśnie w MDK stawiali swoje pierwsze, muzyczne kroki i zapartym tchem śledzimy ich sukcesy.

 

Sekcja nauki gry na instrumentach muzycznych
– gitara, ukulele, instrumenty klawiszowe, perkusja
Nauczyciele prowadzący: Agnieszka Sroka-Świstak (gitara, ukulele, parkusja)
Justyna Ozdowska (keyboard)
Zajęcia skierowane do dzieci w wieku 6-18 lat.
Zajęcia indywidualne przeznaczone dla młodych, uzdolnionych i chcących uczyć się gry na instrumentach dzieci. Prowadzimy lekcje nauki gry na gitarze, ukulele oraz perkusji i na keyboardzie (Justyna Ozdowska). Pod czujnym okiem (i uchem) naszych instruktorów, dzieci i młodzież mogą uczyć się podstaw gry na instrumentach lub szlifować swój już zdobyty warsztat muzyczny.
Sekcja nauki gry na instrumentach muzycznych- gitara oraz ukulele
Zajęcia obejmują naukę gry od podstaw dostosowanej indywidualnie do uczestników (nauka gry akordowej, z nut, tabulatur w różnych stylach muzycznych). Zajęcia ponadto zawierają elementy teorii muzyki, kształcenia słuchu oraz elementy akompaniamentu i improwizacji muzycznej. A to wszystko w miłej atmosferze. Osoby uczestniczące w sekcji, mają możliwość pokazywania swoich umiejętności podczas różnorodnych występów, koncertów.
Sekcja nauki gry na instrumentach muzycznych- perkusja to indywidualne nauka gry na perkusji. Dla osób od 10 roku życia. Głównym celem zajęć jest
rozwój zainteresowań i uzdolnień muzycznych uczniów poprzez wprowadzenie ich w świat podstaw gry na instrumencie jakim jest perkusja. Lekcje obejmują naukę gry od podstaw. Poznanie między innymi technik, oznaczeń notacji perkusji, a także wykreowanie własnego stylu gry. Zajęcia ponadto zawierają elementy teorii muzyki, kształcenia słuchu i improwizacji muzycznej. A to wszystko w miłej atmosferze.

 

Sekcja teatralna – Teatr Młodego Aktora.
Nauczyciel prowadzący: Justyna Ozdowska
Zajęcia skierowane do dzieci w wieku 9-18 lat (z podziałem na dwie grupy wiekowe)
Zajęcia teatralne są olbrzymim polem do popisu dla nieograniczonej dziecięcej wyobraźni. Zabawa w teatr to szczególna forma aktywności i ekspresji twórczej. Na teatralnych spotkaniach młodzi ludzie uczą się improwizacji oraz otwierają na piękny i tajemniczy świat teatru, nacechowany wolnością i swobodą. Dzieci uczą się profesjonalnych pojęć związanych z teatrem, używania ich w życiu codziennym. Dowiadują się czym zajmują się „ludzie teatru” i próbują wejść w ich rolę. Pod okiem nauczyciela zostają reżyserami, oświetleniowcami, scenarzystami, projektantami kostiumów oraz przede wszystkim aktorami. Na zajęciach dzieci i młodzież uczą się kreatywnego myślenia, tworzą historie, pracują z emocjami i intencją. Wykonują ćwiczenia dykcyjne, pracują nad sztuką autoprezentacji. Dowiadują się o mocy mowy niewerbalnej, pracy grupowej. Zajęcia są przestrzenią sprzyjającą nawiązywaniu nowych przyjaźni.

 

Sekcja plastyczna.
Nauczyciel prowadzący: Lilia Marciniak
Zajęcia przeznaczone dla dzieci w wieku 7-11 lat.
W sekcji plastycznej dzieci i młodzież mogą realizować się poprzez rysunek oraz rozwijać talent plastyczny. Sekcja prowadzi zajęcia na dwóch poziomach – zaawansowanym i początkującym. Na zajęciach poznajemy techniki plastyczne, stosujemy różne materiały i narzędzia. Na zajęciach kształcimy nie tylko umiejętność posługiwania się różnymi technikami plastycznymi, ale też często bierzemy udział w ogólnopolskich konkursach, a przede wszystkim uczymy się wyrażać siebie w twórczy sposób.

 

Sekcja malarska „Galeria”.
Nauczyciel prowadzący: Lilia Marciniak
Zajęcia przeznaczone dla dzieci w wieku 12-18 lat.
Galeria malarska to miejsce, gdzie dzieci i młodzież poznają różne sposoby malowania farbami plakatowymi, akwarelowymi i akrylowymi za pomocą pędzli albo noża malarskiego (szpachli).

Sekcja plastyczno-techniczna „Sztukateria”
Nauczyciel prowadzący: Anna Dziuba

Zajęcia przeznaczone dla dzieci w wieku 7-10 lat.
Każdy człowiek czuje potrzebę tworzenia i wyrażania w ten sposób swoich emocji. Jedną z form twórczości, wspomagającą wszechstronny rozwój dziecka, są zajęcia plastyczno – techniczne. Poprzez różnorodne techniki manualne, takie jak wycinanie, lepienie, malowanie czy wyklejanie, uczestnik zajęć doskonali swoją koordynację wzrokowo – ruchową, ćwiczy spostrzegawczość oraz koncentrację uwagi. Zajęcia nie tylko rozwijają uzdolnienia plastyczne dzieci, wyobraźnię czy orientację przestrzenną, ale również wdrażają do współdziałania w grupie i pomagania sobie nawzajem.

 

Sekcja Młodziaki
Wszechstronna propozycja zajęć popołudniowych dla dzieci. Naszym Młodziakom oferujemy przestrzeń, w której poprzez udział w różnorodnych zajęciach mają możliwość rozwoju swoich pasji, zainteresowań i talentów. Przez pięć dni w tygodniu, pod okiem naszych wykwalifikowanych instruktorów, dzieci mogą brać udział w różnego zajęciach: teatralne, rytmiki z umuzykalnieniem, plastycznych, teatralnych, szachowych i sportowych z elementami kickboxingu.

Sekcja „Młodziaki” – zajęcia teatralne.
Nauczyciel prowadzący: Justyna Ozdowska
Zajęcia przeznaczone dla dzieci w wieku 6-8 lat

Sekcja „Młodziaki” – zajęcia plastyczne.
Nauczyciel prowadzący: Lilia Marciniak
Zajęcia przeznaczone dla dzieci w wieku 5-6 lat

Sekcja „Młodziaki” – zajęcia szachowe
Nauczyciel prowadzący: Jacek Gałka
Zajęcia przeznaczone dla dzieci w wieku 4-6 lat

Sekcja „Młodziaki” – zajęcia sportowe z elementami kickboxingu.
Nauczyciel prowadzący: Aleksander Grabowski
Zajęcia przeznaczone dla dzieci w wieku 4-6 lat

Sekcja „Młodziaki” – zajęcia muzyczne
Nauczyciel prowadzący: Anna Dziuba
Zajęcia przeznaczone dla dzieci w wieku 4-6 lat

 

Artystyczna Akademia Dziecięca „eMDeKuś”
Nauczyciele prowadzący: Elżbieta Czaja, Renata Florczak
Zajęcia skierowane do dzieci w wieku 3-5 lat
Zajęcia taneczne, teatralne, plastyczne, wokalne, ekologiczne, papierowe, literackie, sportowe, techniczne, kuchcikowe, stolikowe, dywanowe.

 

Warsztaty dla szkół
W ofercie warsztatów dla szkół znajdują się:
warsztaty umuzykalniające
– warsztaty plastyczne
– warsztaty teatralne
– warsztaty taneczne
– warsztaty z robotyki

 

Sekcja informatyczno-multimedialna.
Nauczyciel prowadzący: Sławomir Pijanowski
Zajęcia skierowane do dzieci w wieku od 6 lat

Obecnie wiodącym profilem sekcji jest robotyka. Program zajęć zapewnia rozwój kompetencji z zakresu nauk ścisłych (matematyka, fizyka, informatyka, mechatronika) oraz wzrost sprawności manualnej i intelektualnej. Zajęcia odbywają się w 8 grupach otwartych + 2 warsztatowych, wiek uczestników od 6 roku życia.

 

Sekcja modelarska „Młody Technik”
Nauczyciel Prowadzący: Paweł Potocki
Zajęcia skierowane do dzieci w wieku: 10-14 lat

Zajęcia sekcji odbywają się dwa razy w tygodniu w formie dwugodzinnych spotkań. Tematyka zajęć i prac wytwórczych obejmuje modelarstwo plastikowe (modele redukcyjne), drewniane (modele samolotów i latawców) oraz modele sterowane drogą radiową (modelarstwo RC).
Zajęcia mają na celu osiągnięcie wysokiego poziomu orientacji ogólnotechnicznej i prawidłowej postawy w pracy zespołowej. Kształcenie umiejętności posługiwania się narzędziami oraz wyposażenie uczniów w podstawowe wiadomości i umiejętności w zakresie różnych technik modelarskich. Kształcenie indywidualnych zdolności manualnych oraz umiejętności wykorzystywania ich w pracy.

 

Studio nagrań – realizacja dźwięku.
Nauczyciel prowadzący: Radosław Rojewski
Sekcja współpracująca z sekcją wokalną, stwarza młodym wokalistom możliwość pracy w studio nagrań, nauki śpiewania w słuchawkach, pracy z odsłuchami, kontrolowania własnego głosu. W studio powstają nagrania demo na festiwale i konkursy muzyczne, został zarejestrowany materiał na kilka płyt CD udziałem sekcji wokalnej MDK, min. „Dla Ciebie Polsko”, „List do dzieci” (piosenki do tekstów Juliana Tuwima), „Zaśpiewajmy kolędę”, „Leć, kolędo, leć”, “Ślady”.

 

Sekcja kickboxingu
Nauczyciel prowadzący: Aleksander Grabowski, Mariusz Konwerski
Zajęcia skierowane do dzieci w wieku:
8-10 lat – grupa rekreacyjna z elementami kickboxingu
10-18 lat – grupa zawodnicza młodsza – kadeci młodsi, kadeci starsi, juniorzy
Od 18 lat – grupa zawodnicza starsza – juniorzy, młodzieżowcy, seniorzy

Dzieci do 10 roku życia uczestniczą w zajęciach ogólnorozwojowych z naciskiem na wszechstronny rozwój psycho-fizyczny. Różnorodność zabaw form i metod treningowych ukierunkowany jest na rozwój wszystkich cech motorycznych (skoczność, wytrzymałość, moc, siła, szybkość, zwinność i zręczność) wszystkich uczestników zajęć. Bardzo duży nacisk prowadzący kładzie na ćwiczenia wzmacniające mięśnie posturalne człowieka zapobiegając wadom postawy jak również chorobom cywilizacyjnym.
Dzieci oraz młodzież uczestniczące w zajęciach kickboxingu w grupach zawodniczych (młodszej i starszej) trenują podnosząc swoją ogólną jak również specjalistyczną sprawność fizyczną. Uczestnicy(zawodnicy) legitymujący się najlepszymi umiejętnościami mają możliwość udziału w zawodach sportowych rangi krajowej jak

 

Sekcja judo
Nauczyciel prowadzący: Maciej Kisieliński
Sekcja skierowana do dzieci w wieku 6-9 lat (grupa początkująca) oraz 10-19 lat (grupa zaawansowana)
Judo jest specyficznym sportem walki wywodzącym się z Japonii. Istotną rolę w szkoleniu odgrywa rytuał, ukłony podkreślające szacunek dla przeciwnika, uczy walczyć do końca i wygrywać w sytuacjach pozornie beznadziejnych. Jak wykazały badania wykonane przez Instytut Sportu AWF w Warszawie, żadna inna dyscyplina sportu nie wpływa w tak dużym stopniu na wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży. Oprócz rozwoju cech fizycznych i koordynacji ruchowej, hartuje organizm, wyrabia odpowiedzialność, odporność psychiczną, odwagę i szacunek dla innych osób. Zawodnicy naszej sekcji na przestrzeni lat osiągnęli wiele spektakularnych sukcesów, tj. medale Pucharu Europy Kadetów, Mistrzostw Polski Juniorów, Kadetów i Młodzików oraz wiele czołowych miejsc w turniejach międzynarodowych i ogólnopolskich.

 

Sekcja szachowa.
Nauczyciel prowadzący: Jacek Gałka
Zajęcia przeznaczone dla dzieci w wieku 7-14 lat
Sekcja szachowa skierowana jest zarówno dla dzieci, które chcą nauczyć się grać w szachy, jak i dla tych, które chcą rozwijać swoje szachowe umiejętności . Na zajęciach szachowych, oprócz zdobywania wiedzy i rozwiązywania zadań szachowych, uczestnicy mają okazję pograć w szachy, które wszechstronnie rozwijają intelekt dziecka. Można się również przekonać, że szachy są dla każdego i można je trenować w miłej i przyjaznej atmosferze.

 

Akademia ruchu – zajęcia ruchowe przy muzyce
Nauczyciel prowadzący: Anna Dziuba
Zajęcia przeznaczone dla dzieci w wieku 6-10 lat

Zabawy ruchowe to najłatwiejsza i najbardziej dostępna forma ruchu, wszechstronnie przygotowująca dziecko do wielu trudnych zadań w przyszłości. Głównym celem zajęć jest wspomaganie harmonijnego rozwoju psychofizycznego dziecka, poprzez motywowanie go do aktywności fizycznej i kształtowanie u niego postaw prozdrowotnych. Ponadto zajęcia ruchowe przy muzyce, poprzez zastosowanie ćwiczeń wzmacniających, rozciągających i oddechowych, wspomagają profilaktykę wad postawy u dzieci.

 

Warsztaty baletowe
Nauczyciel prowadzący: Joanna Śmiałkowska

– zajęcia z tańca klasycznego;
– zajęcia odbywają się w środy w odpowiednich grupach wiekowych;
– zajęcia dla początkujących lub średnio-zaawansowanych;
– na zajęcia należy przynieść baletki oraz strój na zmianę do ćwiczeń, włosy spięte;
– nie wolno zapomnieć o dobrym humorze i świetnej zabawie;
– należy złożyć deklarację na zajęciach w internecie albo w Młodzieżowym Domu Kultury.

 

Sekcja miłośników literatury i języka ojczystego
Nauczyciel prowadzący: Aleksandra Kołodziejek
Zajęcia przeznaczone dla młodzieży w wieku 15-18 lat
Zajęcia skierowana do uczniów wszystkich klas szkół średnich. Do sekcji zapraszamy wszystkich, którzy chcą poszerzyć ogólną wiedzę z zakresu języka polskiego zdobytą w szkole, budować i pogłębiać swoją świadomość i wrażliwość językową lub wybierają się na studia humanistyczne (szkoły średnie). Na pewno nie będą się u nas nudzić wszyscy miłośnicy literatury pięknej oraz osoby, które mają za sobą pierwsze próby pisarskie. Na zajęciach młodzież pogłębia umiejętność rozumienia tekstów pisanych, poszerzać zdolność analizy i interpretacji tekstu literackiego (proza i poezja), poszerza umiejętność posługiwania się różnymi formami wypowiedzi(rozprawka, sprawozdanie, recenzja itp.) czy wzbogacać swój język poprzez zajęcia leksykalne.