PRZY WSPÓLNYM STOLE – wyjątkowy koncert noworoczny

18 stycznia, w Kutnowskim Domu Kultury, odbył się Koncert Finałowy projektu Międzypowiatowe Spotkanie Noworoczne “Przy wspólnym Stole”, którego organizatorami było Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Kutnie oraz Kutnowski Dom Kultury, a partnerem odpowiedzialnym za koordynację muzyczną i organizację koncertu – Młodzieżowy Dom Kultury w Kutnie. W koncercie spotkali się uczniowie z trzech powiatów (kutnowski, […]