PRZY WSPÓLNYM STOLE – wyjątkowy koncert noworoczny

18 stycznia, w Kutnowskim Domu Kultury, odbył się Koncert Finałowy projektu Międzypowiatowe Spotkanie Noworoczne “Przy wspólnym Stole”, którego organizatorami było Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Kutnie oraz Kutnowski Dom Kultury, a partnerem odpowiedzialnym za koordynację muzyczną i organizację koncertu – Młodzieżowy Dom Kultury w Kutnie.
W koncercie spotkali się uczniowie z trzech powiatów (kutnowski, łęczycki, poddębicki), wykonujący repertuar świąteczno – noworoczny. Wśród zaproszonych gości znaleźli się min. Kurator Oświaty w Łodzi – p. Janusz Brzozowski, przedstawiciele samorządów czy dyrektorzy szkół.
W koncercie nie zabrakło również naszych wokalistów – zaśpiewał zespól Bałagan, zespół Esy Floresy oraz solistka Anna Dunin-Borkowska.
Zdjęcia z wydarzenia pochodzą ze strony Kuratorium Oświaty w Łodzi.

Post Author: admin