Aukcja obrazów w MDK

W marcu, MDK zorganizował aukcję obrazów namalowanych przez dzieci i nagrodzonych w konkursach plastycznych. Podczas aukcji udało nam się sprzedać 10 obrazów, pozostałe, które ozdabiają  galerię w na holu MDK, nadal są do nabycia w sekretariacie. Pieniądze z aukcji zasiliły konto Rady Rodziców MDK.