Wyniki rekrutacji 2021/2022

Informujemy, że wyniki postępowania rekrutacyjnego na zajęcia w Młodzieżowym Domu Kultury w Kutnie w roku szkolnym 2021/2022 zamieszczone zostały na tablicy informacyjnej w budynku MDK. Informacje dotyczące wyników można również uzyskać drogą telefoniczną, w sekretariacie, pod numerem 24 2547937.