II EDYCJA KONKURSU LITERACKIEGO DLA MŁODZIEŻY SZKÓŁ ŚREDNICH

Już po raz drugi zapraszamy młodzież kutnowskich szkół średnich do udziału w konkursie literackim!

II EDYCJA KONKURSU LITERACKIEGO DLA MŁODZIEŻY SZKÓŁ ŚREDNICH

Regulamin

Młodzieżowy Dom Kultury w Kutnie zaprasza uczniów szkół średnich powiatu kutnowskiego do udziału w II Konkursie Literackim na opowiadanie lub zestaw wierszy na dowolny temat.

Cele konkursu:

– promocja literatury i czytelnictwa

– zachęcanie młodzieży do aktywności twórczej

– odkrywanie i promowanie talentów młodych twórczyń i twórców

Prace konkursowe tj. wiersze lub opowiadanie o dowolnej tematyce można składać w dwóch kategoriach (do wyboru):

  1. Zestaw 3-5 wierszy o dowolnej tematyce.
  2. Opowiadanie o dowolnej tematyce (maksymalnie 5 stron maszynopisu)

Prace konkursowe wraz z Kartą Zgłoszeniową_RODO

należy nadsyłać na adres e-mail: konkursy.mdk@gmail.com

Zgłoszenie powinno zawierać 2 pliki:

– zestaw konkursowy (wiersze lub opowiadanie)

– Karta Zgłoszeniowa_RODO – Karta Zgłoszeniowa_RODO  (plik do pobrania)

Zestawy bez Karty Zgłoszeniowej_RODO nie będą brane pod uwagę, jako niezgodne z regulaminem.

Karta zgłoszeniowa RODO do pobrania na stronie MDK Kutno, w zakładce KONKURSY.

Termin nadsyłania prac upływa 22 kwietnia 2024 r.

Wielkość czcionki maksymalnie 12 pkt, odstępy między wierszami tekstu 1,5.

Poszczególne utwory prosimy pisać jeden pod drugim, bez dużych odstępów w jednym pliku.

Wyniki Konkursu opublikowane zostaną na stronie MDK Kutno oraz na profilu facebooka MDK Kutno nie później niż 30 kwietnia 2024.

Laureaci poinformowani zostaną również osobiście (mailowo lub telefonicznie).

Nagrodami w Konkursie są dyplomy, nagrody książkowe oraz Warsztaty Twórczego Pisania prowadzone przez Olę Kołodziejek (termin warsztatów zostanie ustalony w terminie późniejszym).

Koordynatorką konkursu jest Ola Kołodziejek, instruktorka sekcji literackiej MDK.

Post Author: admin