Konkurs rzeźbiarski SZPITALNE CHOCHLIKI

Młodzieżowy Dom Kultury

Konkurs rzeźbiarski „Szpitalne chochliki”

REGULAMIN KONKURSU

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie własnej wizji chochlika – psotnego duszka, który mógłby zamieszkiwać na terenie Kutnowskiego Szpitala Samorządowego w Kutnie.

Praca ma być wykonana w formie rzeźby plenerowej – odpornej na warunki atmosferyczne.

Organizator:

Kutnowski Szpital Samorządowy im. dr Antoniego Troczewskiego

Współorganizator:

Młodzieżowy Dom Kultury

Cele konkursu:

rozwijanie wrażliwości estetycznej

prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dzieci i  młodzieży

propagowanie wśród dzieci i młodzieży dziedziny sztuki – rzeźby

promocja szczególnie uzdolnionych uczniów

 – rozwijanie wśród dzieci i młodzieży integracji i więzi ze środowiskiem lokalnym

– udział w wydarzeniach dzieci i młodzieży

Uczestnicy:

Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych i szkół średnich z terenu Kutna i Powiatu Kutnowskiego.

Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:

uczniowie klas I– III

uczniowie klas IV – V

uczniowie klas VI – VIII i szkół średnich.

Warunki konkursu:

 wykonanie rzeźby plenerowej przedstawiającej własne wyobrażenie szpitalnego chochlika,

– technika dowolna – odporna na warunki atmosferyczne,

wysokość kompozycji – do 30 cm.

– do pracy należy dołączyć czytelny opis : szkoła, imię i nazwisko autora, kategoria, imię i nazwisko opiekuna.

prace należy dostarczyć do sekretariatu MDK, Kutno, ul. Staszica 8 w terminie do 22.03.2024r

Do każdej pracy należy dostarczyć podpisane przez rodziców / opiekunów prawnych zgody i oświadczenia (RODO i zgoda Konkurs MDK ).

Umieszczenie danych osobowych jest jednoznaczne ze zgodą na ich przetwarzanie przez organizatora konkursu. Dane osobowe uczestnika będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy, przyznania nagrody oraz umieszczenia informacji na stronie internetowej oraz facebook Młodzieżowego Domu Kultury w Kutnie.

Organizator zastrzega sobie prawo publikowania prac bez wypłacania honorariów autorskich.

Podsumowanie konkursu:

Informacje o laureatach i podsumowaniu konkursu będą dostępne na stronie internetowej MDK (www.mdkkutno.pl) oraz facebook.

Dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody i dyplomy.

Serdecznie zapraszamy!

 

Osoby odpowiedzialne za konkurs:

Barbara Łącka

Renata Mieszkowska

Post Author: admin