KONKURS NA WIELKANOCNĄ KARTKĘ

Młodzieżowy Dom Kultury

Konkurs na kartkę wielkanocną

REGULAMIN KONKURSU

  Zadaniem uczestników konkursu jest przedstawienie własnej wizji, nastroju oraz tradycji Świąt Wielkanocnych w postaci kartki świątecznej.
Praca, której zostanie przyznana nagroda główna, będzie wydrukowana w formie kartki świątecznej.

Organizatorzy:

Młodzieżowy Dom Kultury

Patronat:

Starosta Powiatu Kutnowskiego

Cele konkursu:

rozwijanie wrażliwości estetycznej

prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dzieci i  młodzieży

propagowanie wśród młodzieży malarstwa

promocja szczególnie uzdolnionych uczniów

 – popularyzacja Świąt Wielkanocnych umacniających więzi rodzinne i środowiskowe.

Uczestnicy:

Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych z terenu Kutna i Powiatu Kutnowskiego.

Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:

uczniowie klas I– III

uczniowie klas IV – V

uczniowie klas VI – VIII

Warunki konkursu:

 wykonanie wielkanocnej kartki świątecznej (farby plakatowe, akrylowe, akwarelowe, pastele olejne, suche, kredki, techniki mieszane) w technice płaskiej

format prac –A4, A5

– prace należy czytelnie opisać na odwrocie: szkoła, imię, nazwisko autora, kategoria, imię, nazwisko opiekuna.

prace należy dostarczyć do sekretariatu MDK, Kutno, ul. Staszica 8 w terminie do 4.03.2024r

Do każdej pracy należy dostarczyć podpisane przez rodziców / opiekunów prawnych zgody i oświadczenia (RODO i zgoda Konkurs MDK kartka wielkanocna).

Umieszczenie danych osobowych jest jednoznaczne ze zgodą na ich przetwarzanie przez organizatora konkursu. Dane osobowe uczestnika będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy, przyznania nagrody oraz umieszczenia informacji na stronie internetowej oraz facebook Młodzieżowego Domu Kultury w Kutnie.

Organizator zastrzega sobie prawo publikowania prac bez wypłacania honorariów autorskich.

Podsumowanie konkursu:

Informacje o laureatach będą dostępne na stronie internetowej MDK (www.mdkkutno.pl) oraz facebook. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się podczas wernisażu wystawy prac laureatów w Młodzieżowym Domu Kultury w Kutnie.

Dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody i dyplomy.

Serdecznie zapraszamy!

 

Osoby odpowiedzialne za konkurs:

Barbara Łącka

Renata Mieszkowska

Andrzej Łuczak

Post Author: admin