Nasi zawodnicy w Łuczniczych Mistrzostwach Polski

Hala Sportowa w Krośniewicach była miejscem rozegrania XIII Halowych Mistrzostw Polski Młodzików w Łucznictwie. W dniach 01-02.04.2023 r., 220 zawodniczek i zawodników pod opieką ok 50 trenerów rywalizowało w strzelaniu z łuków olimpijskich do tarcz o średnicy 60cm z odległości 18m. Głównym organizatorem był nauczyciel i trener sekcji łuczniczej Młodzieżowego Dom Kultury w Kutnie Pan Marek Drabik, MDK jako placówka edukacyjna wystąpił w roli współorganizatora dostarczając opracowane na okoliczność zawodów i zatwierdzone przez Polski Związek Łuczniczy dyplomy, upominki dla zawodników oraz puchar. Uroczystość otwarcia poprowadził Marek Drabik, wzięli w niej udział m.in. dyr Barbara Łącka i Pan Tomasz Marciniak.
W zawodach wzięła udział szóstka naszych zawodników w składzie; Natalia Ciesielska, Milena Łąpieś, Sandra Wojciechowska, Wioletta Charążka, Szymon Szadkowski i Stanisław Barański. Jako wolontariusze pomagający przy rozgrywaniu mistrzostw, wystąpili kolejni nasi uczniowie; Miłosz Tokarski, Julia Iwaniak, Milena Drabik oraz kilkoro rodziców dzieci z sekcji łuczniczej. Podczas uroczystości zakończenia mistrzostw, dyr Barbara Łącka wręczała stającym na podium zawodnikom ufundowane nagrody. W opinii wszystkich uczestników impreza sportowa pod względem organizacyjnym i sportowym przeprowadzona została w sposób bardzo sprawny. Było to kolejne wydarzenie popularyzujące sport łuczniczy w powiecie kutnowskim i działanie sekcji łuczniczej przy Młodzieżowym Domu Kultury w Kutnie.

Post Author: admin