Wycieczka do miejsc związanych z powstaniem styczniowym

Wychowankowie Młodzieżowego Domu Kultury w Kutnie, wspólnie ze swoimi nauczycielami, wzięli udział w
zorganizowanej przez Referat Promocji Powiatu Kutnowskiego, Muzea w Krośniewicach i Oporowie oraz
Stowarzyszenie „Trzy Wieże”, wycieczce po terenie Powiatu Kutnowskiego, do miejsc związanych z Powstaniem
Styczniowym. Program wyjazdu z dnia 21.03.2023 r. był bardzo bogaty, grupa pod opieką Dyrektora MDK, Pani
Barbary Łąckiej oraz Marka Drabika i Jacka Gałki wzięła udział w lekcji muzealnej przeprowadzonej przez
kustosza Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach, dotarła do kapliczki powstańczej przy ul.
Łęczyckiej w Kutnie, odwiedziła mogiłę powstańca w Kterach i podobne mogiły w Śleszynie. Uczniowie
wysłuchali historii o wydarzeniach powstańczych opowiedzianych przez Pana Piotra Stasiaka, kustosza Muzeum
Regionalnego z Kutna, który wspólnie z dziećmi odwiedzał miejsca w Śleszynie, Żychlinie i Oporowie. Ostatnim
elementem wyjazdu, w którym oprócz naszych dzieci i nauczycieli, udział wzięły osoby dorosłe oraz młodzież,
mieszkańcy Powiatu Kutnowskiego, było otoczenie zamku w Oporowie. Przejazd autokarem udostępnionym
przez Firmę „Lechita” był bezpłatny, wzięło w nim udział 55 osób. Na zakończenie wszyscy spotkali się przy
ognisku na polanie parku dworskiego w Oporowie podczas zakończona pieczeniem pysznych kiełbasek. Każdy
uczestnik miał również okazję sprawdzić swoje umiejętności strzeleckie w mini turnieju strzeleckim, za co
zwycięzcy otrzymali upominki ufundowane przez Starostę Kutnowskiego. W część merytoryczną i
przygotowanie wyjazdu włączyli się nasi nauczyciele, a zadowolone miny naszych dzieci pokazywały, że było
warto. Kolejne wycieczki w podobnym charakterze zaplanowane został w maju i we wrześniu.

Post Author: admin