XXXIII  EDYCJA KONKURSU PLASTYCZNEGO dla dzieci i młodzieży „Świat w kolorach” „Wszystkie kolory wiosny ”

REGULAMIN KONKURSU

Wiosna to niezwykły czas, kiedy wszystko zaczyna budzić się do życia. Spróbujcie udowodnić, że nie tylko jesień i lato są bogate w kolory. Wiosna również potrafi wybuchnąć całą feerią barw.

Organizatorzy:

Młodzieżowy Dom Kultury

Cele konkursu:

– rozwijanie wrażliwości estetycznej

– prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dzieci i  młodzieży

– propagowanie wśród młodzieży malarstwa

– promocja szczególnie uzdolnionych uczniów

Uczestnicy:

Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych z terenu Kutna i Powiatu Kutnowskiego.

Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:

– uczniowie klas I– III

– uczniowie klas IV – V

– uczniowie klas VI – VIII

Warunki konkursu:

      – technika –  malarstwo (farby plakatowe, akrylowe, akwarelowe, pastele olejne, suche)

– format prac – A3, A4

prace należy czytelnie opisać na odwrocie: szkoła, imię, nazwisko autora, kategoria, 

  imię, nazwisko opiekuna

– prace należy dostarczyć do sekretariatu MDK, Kutno, ul. Staszica 8 w terminie do 21.04.2023 (piątek).

Do każdej pracy należy dostarczyć podpisane przez rodziców / opiekunów prawnych zgody i oświadczenia (RODO i zgoda Konkurs MDK Kolory wiosny).

Umieszczenie danych osobowych jest jednoznaczne ze zgodą na ich przetwarzanie przez organizatora konkursu. Dane osobowe uczestnika będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy, przyznania nagrody oraz umieszczenia informacji na stronie internetowej oraz facebook Młodzieżowego Domu Kultury w Kutnie.

Organizator zastrzega sobie prawo publikowania prac bez wypłacania honorariów autorskich.

Podsumowanie konkursu:

Informacje o laureatach będą dostępne na stronie internetowej MDK (www.mdkkutno.pl) oraz facebook do dnia 28.04.2023. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się podczas wernisażu dnia 8.05.2023 o godz. 12:30 w sali nr 6 (1 piętro) MDK w Kutnie.

Dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody i dyplomy.

Serdecznie zapraszamy!

 

Osoby odpowiedzialne za konkurs:

Lilia Marciniak

Anna Chłopicka

Post Author: admin