Turniej łuczniczy w Zgierzu

W sobotę, 11 marca, na turniej łuczniczy do Zgierza, dotarła grupa zawodników pod opieką trenera, pana Marka Drabika. Rywalizowały wszystkie kluby z terenu województwa łódzkiego w dwóch kategoriach wiekowych: junior młodszy, dzieci. Organizatorzy, ze względu na duże zainteresowanie zawodami, zrezygnowali z kategorii młodzik, a ta grupa wiekowa jest w naszym MDK najliczniej reprezentowana.
Zawody w hali łuczniczej klubu Boruta Zgierz trwały od godz. 9.00 do 14.30, strzelali zawodnicy Społem Łódź, UKS Piątka Zgierz, LUKS Czerniaka, STS Lechita Bedlno, KS Boruta Zgierz, MDK Kutno. Wśród juniorów młodszych reprezentując MDK, V miejsce zajął Miłosz Tokarski, wśród dzieci II miejsce zajęła Łucja Mazur, a IV Klaudia Walczak, pozostali zawodnicy zajmowali miejsca od IV do VI. Skład reprezentacji był następujący: Julia Iwaniak, Miłosz Tokarski, Milena Łąpieś, Piotr Roliński, Wiktoria Tomczak, Adam Tomczak, Klaudia Walczak.
Dzieci otrzymały dyplomy, upominki i sprzęt sportowy. W rekreacyjnej części zawodów, odbyło się tzw. polowanie na balony, tutaj podobnie jak w części oficjalnej, II miejsce zajęła Łucja Mazur trenująca na co dzień w hali sportowej Zespołu Szkół nr 1 w Kutnie. Wspólne zdjęcie ze składem sędziowskim, zakończyło ten atrakcyjny sobotni wyjazd do Zgierza.

Post Author: admin