Dzieci i nauczyciele MDK w powstańczych obchodach

Obchody 160 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego 1863 r., stały się okazją do zaangażowania
w nie uczniów i nauczycieli Młodzieżowego Domu Kultury w Kutnie. Pierwszą okazją były zawody
strzelectwa sportowego rozegrane 28.01.2023 r. w Żychlinie, tam dzieci z sekcji łuczniczej
rywalizowały z rówieśnikami podczas strzelania z karabinków pneumatycznych.
Drugie wydarzenie to Msza Święta odprawiona 29.01.2023 r. w Głogowieckim sanktuarium z
inicjatywy Starostwa Powiatowego w Kutnie. Po mszy w występie artystycznym wzięły udział m.in.
dzieci z sekcji wokalnej MDK, obdarowane na zakończenie przez Starostę upominkami.
Kolejne wydarzenie to prelekcja historyczna z dnia 16.02.2023 r., w sali ekspozycyjnej Muzeum im.
Jerzego-Dunin Borkowskiego w Krośniewicach. Po wykładach prelegentów wystąpiły dzieci z sekcji
wokalnych i tanecznych przygotowane przez Panie: Joannę Śmiałkowską i Katarzynę Karola-Rojewską.
Występ odbył się przed licznie zebraną publicznością złożoną z uczniów krośniewickiego liceum,
mieszkańców Krośniewic i zaproszonych gości. Grupę naszych dzieci podobnie jak w Głogowcu,
Starosta obdarował upominkami.
Dwa kolejne zdarzenia to konkursy wiedzy o Powstaniu Styczniowym zorganizowane w dniach:
17.02.2023 r. dla szkół średnich i 24.02.2023 r. dla szkół podstawowych w Muzeum Jerzego-Dunin
Borkowskiego w Krośniewicach. Obydwa cieszyły się dużym zainteresowaniem dzieci, młodzieży i
nauczycieli historii z poszczególnych szkół.
We wszystkich wydarzeniach udział wzięli; Barbara Łącka dyr. MDK jako opiekunka dzieci,
uczestniczka fundatorka nagród i sędzia konkursów historycznych oraz Marek Drabik, występujący w
roli opiekuna, pomysłodawcy cyklu imprez, prelegenta i prowadzącego, prezentując się przy okazji w
stroju nawiązującym do umundurowania powstańców styczniowych.
Łącznie w powiatowych obchodach Powstania wystąpiło 27 dziewcząt i chłopców oraz czworo
nauczycieli, Młodzieżowy Domu Kultury był także współorganizatorem wielu elementów
powiatowego wydarzenia.

Post Author: admin