Wycieczka do Tumu

Historyczne wydarzenie w Tumie

 

22 kwietnia, w dniu otwarcia zrekonstruowanej części zabudowy grodziska w miejscowości Tum,  wśród licznej grupy zwiedzającej pojawili się też mieszkańcy powiatu kutnowskiego: dzieci, młodzież i opiekunowie ze szkół podstawowych oraz z Młodzieżowego Domu Kultury w Kutnie.

Dzieci miały okazję wziąć udział w oficjalnym otwarciu zrekonstruowanego grodu, doświadczyć atmosfery średniowiecza poprzez angażowanie się w atrakcje przygotowane za wałami obronnymi i w najbliższym otoczeniu budowli; mielenie mąki, strzelanie z łuku, lepienie z gliny, zabawy plebejskie i inne. Obserwować można było pojedynki drużyn książęcych w wykonaniu grup rekonstrukcyjnych Słowian z tereny całego kraju, pokazy sokolnicze, wyroby rękodzieła i uzbrojenia średniowiecznego. Tego dnia otwarta była archikolegiata i pobliski skansen w Kwiatkówku, to wszystko do bezpłatnego zwiedzania. Wiele stoisk wokół romańskiej budowli obsługiwanych w dużej mierze przez Koła Gospodyń Wiejskich, serwowało nieodpłatnie posiłki regionu.

Wyprawa w przeszłość trwała siedem godzin, a uczestnicy oprócz niewątpliwych przeżyć i bliskiego kontaktu z przeszłością, wzięli udział w konkursie historycznym, przygotowanym przez organizatorów wyjazdu, który rozwiązywali intensywnie w ciągu trwania wycieczki. Ostatecznie I miejsce zajęła drużyna Szkoły Podstawowej ze Szczytu, II miejsce przypadło wspólnie; Zespołowi Szkół nr I z Żychlina oraz grupie reprezentującej Młodzieżowy Dom Kultury, III miejsce dla Szkoły Podstawowej z Pniewa. Rozstrzygnięcie nastąpiło w drodze powrotnej, a upominki ufundowało Krośniewickie Muzeum i Powiat Kutnowski.

 

Post Author: admin