ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU PLASTYCZNEGO

PROTOKÓŁ Z ROZSTRZYGNIĘCIA XXX EDYCJI KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY „ŚWIAT W KOLORACH”„Różne oblicza jesieni”

 

przeprowadzonego przez Młodzieżowy Dom Kultury w Kutnie

pod honorowym patronatem Starosty Powiatu Kutnowskiego

 

Jury w składzie:

Lilia Marciniak – przewodnicząca jury

Anna Chłopicka – członek jury

Anna Góra – członek jury

Jacek Gałka – członek jury

po zapoznaniu się z pracami konkursowymi stwierdza co następuje:

 1. W konkursie wzięli udział uczniowie z 12 szkół:
 • Szkoła podstawowa nr 2 w Kutnie
 • Szkoła podstawowa nr 4 w Kutnie
 • Szkoła podstawowa nr 5 w Kutnie
 • Szkoła podstawowa nr 6 w Kutnie
 • Szkoła podstawowa nr 7 w Kutnie
 • Szkoła podstawowa nr 9 w Kutnie
 • Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa w Kutnie
 • Szkoła podstawowa w Krzyżanowie
 • Szkoła podstawowa w Kterach
 • Szkoła podstawowa w Byszewie
 • Szkoła podstawowa w Kaszewach Dwornych
 • Szkoła podstawowa w Gołębiewku

 

 1. Zgłoszono łączenie 88 prac.

 

 1. Po wnikliwej ocenie Jury postanowiło przyznać następujące nagrody:

 

KATEGORIA KLASY I-III

I MIEJSCE – Aleksander Gapiński (SP nr 9 w Kutnie)

II MIEJSCE – Hanna Wujcikowska (SP nr 7 w Kutnie)

II MIEJSCE – Jakub Pietrzak (SP nr 7 w Kutnie)

III MIEJSCE – Julia Tomczak (SP nr 7 w Kutnie)

WYRÓŻNIENIE – Nikola Wojciechowska (SP nr 2 w Kutnie)

WYRÓŻNIENIE – Kinga Gawryszczak (SP w Kterach)

WYRÓŻNIENIE – Kacper Sujecki (SP w Kaszewach Dwornych)

 

KATEGORIA KLASY IV-VI

I MIEJSCE – Michalina Rybus (Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa w Kutnie)

II MIEJSCE – Lena Wojtczak (SP nr 9 w Kutnie)

II MIEJSCE – Antoni Gapiński (SP nr 9 w Kutnie)

III MIEJSCE – Zuzanna Halaczko (SP w Kterach)

III MIEJSCE – Hanna Grabowska (SP nr 7 w Kutnie)

WYRÓŻNIENIE – Matylda Stasiak (SP nr 5 w Kutnie)

 

KATEGORIA KLASY VII-VIII

I MIEJSCE – Julia Abramowicz (praca indywidualna, SP nr 9 w Kutnie)

I MIEJSCE – Gabriela Walczak (praca indywidualna, SP nr 6 w Kutnie)

II MIEJSCE – Julia Jóźwiak (praca indywidualna, SP nr 6 w Kutnie)

II MIEJSCE – Denis Pogorzelski (SP w Kaszewach Dwornych)

III MIEJSCE – Amelia Krajewska ( SP nr 6 w Kutnie)

WYRÓŻNIENIE – Patrycja Cieślik (SP w Krzyżanowie)

 

Z uwagi na pandemię wyniki rozstrzygnięcia konkursu plastycznego oraz prezentacja nagrodzonych prac zostaną zamieszczone na stronie internetowej Młodzieżowego Domu Kultury w Kutnie w terminie do 23 listopada 2021 r. Odbiór nagród od 23 do 30 listopada w sekretariacie MDK w Kutnie, ul. Staszica 8.

 

Post Author: admin