VII edycja konkursu literackiego “Świąteczna Bajka”!

Młodzieżowy Dom Kultury w Kutnie zaprasza uczniów szkół podstawowych (w wieku 9-15 lat) do udziału w VII edycji Konkursu Literackiego „Świąteczna Bajka”.
Partnerem konkursu jest Radio Q.
Jeśli nieobce są Ci bajkowe światy, Twoja wyobraźnia nie ma granic, a do tego potrafisz przelać swoją niesamowitą historię na papier – ten konkurs jest właśnie dla Ciebie!
Prace konkursowe, czyli bajki i opowiadania o tematyce świątecznej należy nadsyłać na adres e-mail:
konkursy.mdk@gmail.com
Termin nadsyłania prac upływa 12 grudnia 2021 r.
Prace prosimy przesyłać mailowo, w otwartym (dającym się edytować) pliku tekstowym (formaty: .rtf, .doc lub .docx)
Prace nie mogą być dłuższe niż 2 strony maszynopisu (czcionka 12, interlinia 1,5)
W zgłoszeniu (w pliku z bajką, nad jej treścią) należy podać:
1) imię i nazwisko autora bajki
2) wiek autora
3) telefon kontaktowy nauczyciela, rodzica lub opiekuna
Prace, które nie spełnią powyższych warunków, czyli spisane ręcznie, bądź przekraczające podaną objętość i niezawierające wszystkich wymienionych wyżej danych autora nie będą brane pod uwagę, jako niezgodne z regulaminem konkursowym.
Jury oceniać będzie oryginalność i pomysłowość przesłanych tekstów, podda ocenie również poprawność językową, stylistyczną czy interpunkcyjną.
Prace oceniane będą w 3 kategoriach wiekowych:
1) 9 -10 lat
2) 11-13 lat
3) 14-15 lat
Autorzy najciekawszych świątecznych opowieści otrzymają dyplomy i nagrody książkowe, a nagrodzone bajki zostaną odczytane na antenie Radia Q, które jest partnerem wydarzenia, w świątecznym cyklu „PRZECZYTAJ MI BAJKĘ” w okresie Świąt Bożego Narodzenia (o dokładnej dacie emisji poinformujemy na stronie internetowej oraz FB MDK Kutno).
O wynikach konkursu poinformujemy mailowo oraz przez stronę internetową i FB MDK Kutno.
W razie pytań prosimy o kontakt z koordynatorką konkursu,
Olą Kołodziejek: mail: konkursy.mdk@gmail.com.

Post Author: admin