Konkurs „Aktywnie i Bezpiecznie spędzam wakacje”

Ze względu na duże zainteresowanie konkursem „Aktywnie i Bezpiecznie spędzam wakacje” organizowanym przez Komendę Powiatową Policji w Kutnie oraz współorganizowany przez Starostwo Powiatowe w Kutnie, Urząd Gminy w Krzyżanowie, Urząd Gminy Strzelce oraz Urząd Gminy w Dąbrowicach, przedłużamy termin składania prac do:

15 października 2021r.

Przypomnijmy, Konkurs ”Aktywnie i bezpiecznie spędzam wakacje” kierowany jest do dzieci w 2 kategoriach wiekowych 6-9 lat oraz 10-14 lat.

Zadaniem dzieci uczestniczących w konkursie jest stworzenie PRACY PLASTYCZNEJ W FORMIE FOTORLEACJI Z WAKACJI pokazującej aktywne i bezpieczne formy spędzania czasu wolnego. Praca powinna obrazować formy spędzania wakacji, które dziecko wspólnie z rodzicami lub samo realizowało podczas wakacyjnego odpoczynku.

Konkurs ma na celu podniesienie poziomu wiedzy dzieci i młodzieży w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa oraz zachęcenie młodych ludzi do realizacji kreatywnych zadań, rozwijania własnych pasji, umiejętności twórczych.

Praca powinna podkreślać aspekt na co należy zwracać uwagę, aby ten wypoczynek był bezpieczny. Powinna również zawierać zdjęcia wykonane podczas wakacyjnych wypraw, które należy wkomponować w projekt pracy plastycznej. Szczegóły w regulaminie na stronie internetowej KPP w Kutnie:
https://kutno.policja.gov.pl/eku/informacje/63555,ZAPRASZAMY-DO-UDZIALU-W-KONKURSIE-quotAKTYWNIE-I-BEZPIECZNIE-SPEDZAM-WAKACJEquot.html?fbclid=IwAR2qLm4t8T-5cnRKb9u-eac-gXUrVLZjyJG-bapcVb0mZaZ6o8CZHJncpwc

Post Author: admin