Sekcja robotyki – harmonogram zajęć w okresie ferii

ZAJĘCIA SEKCJI ROBOTYKI W OKRESIE FERII SZKOLNYCH

ZAPISY WYŁĄCZNIE PODCZAS ZAJĘĆ U NAUCZYCIELA PROWADZĄCEGO

Post Author: admin