PÓŁKOLONIE LETNIE 2023

Wyciąg z Protokołu z postępowania rekrutacyjnego dotyczącego zakwalifikowania uczestników do udziału w półkoloniach letnich 2023 „Wakacje z MDK”.

Dnia 2 czerwca 2023 r. odbyło się postępowanie rekrutacyjne na półkolonie letnie 2023 „Wakacje z MDK” organizowane przez Młodzieżowy Dom Kultury w Kutnie.

W sekretariacie MDK w Kutnie w dniach 29 maja – 1 czerwca 2023 r. złożono łącznie 121 kart kwalifikacyjnych na 2 turnusy.

Komisja rekrutacyjna, w porozumieniu z Dyrektorem MDK w Kutnie, podjęła decyzję  o zwiększeniu maksymalnej liczby uczestników w każdym turnusie do 42 osób.

I turnus /26-30 czerwca 2023 r./

Złożono 60 kart kwalifikacyjnych (wychowankowie MDK – 49, pozostałe dzieci – 11)

42 osoby zakwalifikowano do udziału w półkolonii

18 osób wpisano na listę rezerwową

II turnus /3-7 lipca 2023 r./

Złożono 61 kart kwalifikacyjnych (wychowankowie MDK – 46, pozostałe dzieci – 15)

42 osoby zakwalifikowano do udziału w półkolonii

19 osób wpisano na listę rezerwową

 

Listy osób zakwalifikowanych oraz listy rezerwowe w załączeniu.
I turnus Lista rekrutacyjna
II turnus Lista rekrutacyjna

 

Ważne informacje:

Osoby zakwalifikowane prosimy o opłatę za półkolonie letnie MDK 2023 w wysokości 250 zł (jeden turnus). W przypadku zakwalifikowania dziecka na dwa turnusy, prosimy o dokonanie dwóch oddzielnych przelewów. Osoby z listy rezerwowej będziemy informować, jeśli zwolnią się miejsca na liście głównej.

Wpłaty dokonujemy na konto Rady Rodziców przy Młodzieżowym Domu Kultury w Kutnie:

nr konta: 61 1240 3190 1111 0010 5585 1070

podając w tytule przelewu: imię i nazwisko dziecka, nazwę półkolonii, numer turnusu.

Ostateczny termin wpłaty: 14 czerwca 2023 r. (środa).

Przekazanie szczegółowych informacji dotyczących półkolonii letnich oraz wypełnienie niezbędnej dokumentacji nastąpi podczas spotkań organizacyjnych w dniach:

I turnus: 21.06.2023 r. (środa) godz. 16:30

II turnus: 22.06.2023 r. (czwartek) godz. 16:30

na które zapraszamy rodziców / prawnych opiekunów.

 

W razie rezygnacji uczestnika z półkolonii letnich prosimy o niezwłoczny kontakt z sekretariatem MDK, tel. (24) 254 79 37.