PLAN ZAJĘĆ 2020/2021

PLAN ZAJĘĆ NAUCZYCIELI MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W KUTNIE – ROK SZKOLNY 2020/2021

NAUCZYCIEL

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

ELŻBIETA CZAJA

11.05 – 12.35 gr. III
12.40 – 14.10 gr. IV
Emdekuś s. 4

11.05 – 12.35 gr. III
12.40 – 14.10 gr. IV
Emdekuś s. 4

11.05 – 12.35 gr. III
12.40 – 14.10 gr. IV
Emdekuś s. 4

11.05 – 12.35 gr. III
12.40 – 14.10 gr. IV
Emdekuś s. 4

11.05 – 12.35 gr. III
12.40 – 14.10 gr. IV
Emdekuś s. 4

ANNA DZIUBA

9.00-11.25
Warsztaty dla szkół
s.1

9.00-11.25

Warsztaty dla szkół
s.1

17.00 – 17.45 gr. II

Akademia ruchu
s.1

16.00 – 17.35

Młodziaki – rytmika
z umuzykalnieniem
s.1

17.45 – 18.30 gr. I
Akademia ruchu
s.1

17.00- 17.45 gr. II
Akademia ruchu
s.1

12.00 – 12. 45 gr. I
12.50 – 13.35 gr. II
Akademia ruchu Emdekuś

s.1

15.45 – 17.20 gr.I
Sztukateria
s.9

17.30 – 19.05 gr. II
Sztukateria
s.9

17.45 – 18.30
Akademia ruchu
gr. I s.1

RENATA FLORCZAK

8.00 – 9.30 gr. I
9.35 – 11.05 gr. II

Emdekuś s.4

8.00 – 9.30 gr. I
9.35 – 11.05 gr. II

Emdekuś s.4

8.00 – 9.30 gr. I
9.35 – 11.05 gr. II

Emdekuś s.4

8.00 – 9.30 gr. I
9.35 – 11.05 gr. II

Emdekuś s.4

8.00 – 9.30 gr. I
9.35 – 11.05 gr. II

Emdekuś s.4

JACEK GAŁKA

16.00 – 17.30
Młodziaki – zajęcia szachowe
s. 4

17.45 -19.20
Sekcja szachowa
– grupa początkująca
s.
9

14.05 – 16.30
Sekcja szachowa
– grupa zaawansowana

s.10

ALEKSANDER GRABOWSKI

17.00 – 18.30
grupa zawodnicza młodsza
18.35 – 20.05
grupa zawodnicza starsza
Kickboxing SP 7

16.00 – 17.30
grupa zawodnicza młodsza
17.35 – 18. 20
grupa zawodnicza starsza
Kickboxing SP 1

17.00 – 18.30
grupa zawodnicza młodsza
18.35 – 20.05
grupa zawodnicza starsza
Kickboxing SP 7

16.00 – 17.30
grupa rekreacyjna dziecięca
17.35 – 18. 20
grupa zawodnicza starsza
Kickboxing SP 1

17.00 – 18.30
grupa zawodnicza młodsza
18.35 – 20.05
grupa zawodnicza starsza
Kickboxing SP 7

KATARZYNA KAROLAK-ROJEWSKA

13.45 – 14.30 gr. II
14.3515.20 gr. I
15.30 – 17.05 gr. II
Piosenka i taniec „Różyczka” s.5

13.0013.45 gr.II
13.50 – 15.20 gr. VI
15.25 – 16. 55 gr. II
17.00– 17. 45 gr. IV

Sekcja wokalna s. 5

14.00 – 15.30 gr. III
15.35 – 17.05 gr. VI

Sekcja wokalna s.5

14.00 – 15.30 gr. III
15.35 – 16.20 gr. I
16.25 – 17.55 gr. II
Sekcja wokalna s.5

14.30 – 16.00 gr. VII
Sekcja wokalna s.5

17.15 – 19.30 gr. V
Sekcja wokalna s.5

MACIEJ KISIELIŃSKI

17.00 – 18.30
gr. poczatkująca
18.30 –
19.35
gr. zaawansowana

Judo SP 6

18.30-20.05
gr.zaawansowana

Judo SP 6

17.00 – 18.30
gr.
początkująca
18.30 –
19.35
gr. zaawansowana

Judo SP 6

18.30-20.05
gr.zaawansowana

Judo SP 6

MARIUSZ KONWERSKI

16.00 – 17.30
Młodziaki – Kickboxing
SP 1

ALEKSANDRA KOŁODZIEJEK

16.00 – 18.15 gr. I

Sekcja literacka s.6

14.05 – 16.20 gr. II

Sekcja literacka s.5

10.00 – 12.25
Warsztaty

dla szkół

LILIA MARCINIAK

9.00-11.25

Warsztaty dla szkół

s.9

9.00-11.25

Warsztaty dla szkół

s.9

15.00-17.15 gr. I

Sekcja plastyczna

s.9

15.30 -17.45 gr. II

Sekcja plastyczna

s.9

16.00-17.30

Młodziaki – plastyka

s.9

15.00 – 18.00
Galeria malarska
s.9

JUSTYNA OZDOWSKA

15.30 – 17.00
Sekcja teatralna 9-13 lat
s.6

9.00 – 11.25

Warsztaty dla szkół

s.6

14.15 – 15.45
Sekcja teatralna 14-17 lat
s. 6

15.45 – 17.15 gr. II
18.45 – 19. 30 gr. II
Instrumenty klawiszowe
s. 6

14.30 – 16.45

Warsztaty teatralne

I LO im. J. H. Dąbrowskiego /

s.6 MDK

17.00 – 17.45 gr. I
Instrumenty klawiszowe s.6

17.00 – 17. 45 gr. I
Instrumenty klawiszowe s.7

16:25 – 17.55
Młodziaki – teatr
s.6

17.55 – 18.40 gr. I
Instrumenty klawiszowe

s. 6

17.15 – 18.45
Zespół instrumentalny
s.6

 

PAWEŁ POTOCKI

16.30-18.05 gr. I

Sekcja modelarska
Modelarnia

16.30-18.05 gr. II

Sekcja modelarska
Modelarnia

SŁAWOMIR PIJANOWSKI

16.00-17.30 gr.I
17.40 – 19.10 gr.II

Robotyka s.10

16.00-17.30 gr.III
17.40 – 19.10 gr.IV

Robotyka s.10

16.00-17.30 gr.V
17.40 – 19.10 gr.VI

Robotyka s.10

16.00-17.30 gr.VII
17.40 – 19.10 gr.VIII

Robotyka s.10

13.10 – 13.55 gr.1
14.05- 14.50 gr. II

Warsztaty
SP Strzegocin

RADOSŁAW ROJEWSKI

16.00 – 17.30 gr. I
17.35 –
19.05 gr. II

Realizacja dźwięku s.3

16.00- 17.30 gr. I, II
17.35 – 19.50 gr. III

Realizacja dźwięku s.3

AGNIESZKA SROKA – ŚWISTAK

18.00- 18.30
Perkusja s.6

18.30- 19.00 gr. V
19.00-19.30 gr. VI
Gitara s.6

15.45- 16.15 gr. I

16.15- 16.45 gr. II
Ukulele s.7

16.45- 17.15 gr. I

17.15- 17.45 gr. II

17.45 -18.15 gr. III
18.15- 18.45 gr. IV
Gitara s.7

JOANNA ŚMIAŁKOWSKA

9.00-11.25

Warsztaty dla szkół s.1

14.15 – 15.00 gr. I
15.05 – 15.50 gr. II
15.55 –
16.40 gr. III
Warsztaty baletowe
s.1

13.00 – 13.45 gr. I
Piosenka i taniec Różyczka s.6
13.50 – 14.35 gr. II

15. 30 – 17.05 gr. I
Piosenka i taniec Różyczka s.1